Naujienos ir įvykiai

2022 03 04 Advokatų profesinės bendrijos Čerka ir partneriai vadovas bei VDU TF docentas  dr. Paulius Čerka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 4 d. nutarimu paskirtas į Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) taikintojų sąrašą.

ICSID įkurtas 1966 m. pagal konvenciją dėl Investicinių ginčų tarp atskirų valstybių ir kitų valstybių piliečių sprendimo ir yra nepriklausoma, depolitizuota ir veiksminga ginčų sprendimo institucija. Jos prieinamumas investuotojams ir valstybėms padeda skatinti tarptautines investicijas, nes suteikia pasitikėjimą ginčų sprendimo procesu. ICSID numato ginčų sprendimą taikinimo, arbitražo arba faktų nustatymo būdu. Lietuva prie ICSID prisijungė 1992 m.

 2020 Jurgita Grigienė su bendraautoriais publikavo straipnį:

 Švagždienė, Biruta; Perkumienė, Dalia; Grigienė, Jurgita; Bilan, Svitlana. Characteristics of service quality evaluation in rural tourism sector: case of the Baltic States (Lithuania, Latvia, Poland) // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas., vol. 19, no. 2A (50A), p. 495-510.  

 2020 Jurgita Grigienė publikavo straipnį: Vaistinių preparatų lygiagretus importas Lietuvoje: kuo šie preparatai išskirtiniai ir kodėl// Farmacija ir laikas.2020 Nr. 3-4  

 2020 Jurgita Grigienė su Pauliumi Čerka  publikavo straipnį: Unequal contributions: problems within the division of shares in joint community property // Baltic journal of law & politics [elektroninis išteklius]. Kaunas ; Berlin : Vytautas Magnus university ; Sciendo. , 2020, vol. 13, iss. 1, p. 24–50.  

 2020-02-19 Jurgita Grigienė skaitė pranešimą LSMU Farmacijos fakultete farmacininkams „Lygiagretus farmacijos produktų importas”.

2019 Jurgita Grigienė kartu su Pauliumi Čerka publikavo straipsį:  Grigienė, Jurgita; Čerka, Paulius; Perkumienė, Dalia. Can a parallel importer rebrand pharmaceutical products in the EU? // Baltic journal of European studies. Warsaw : De Gruyter Poland., 2019, vol. 9, iss. 1, p. 57-76.   

2018 m. rugsėjo 14 d. advokatų kontoros Čerka ir partneriai advokato padėjėjas Vytauto Didžiojo universitete  apgynė daktaro  disertaciją tema „Žmogaus teisių ir viešojo intereso pusiausvyros užtikrinimo teoriniai bei metodologiniai aspektai“.

2018 m. birželio 15-16 d. advokatas Paulius Čerka dalyvavo Stoholme, Švedijoje, organizauotose tarptautinėse dirbtuvėse „Išmaniosios technologijos ir pagrindinės teisės”, kur skaitė pranešimą tema „Dirbtinis intelektas, kaip baudžiamosios teisės objektas: būtinybė ir kliūtys”.

2018 m. sausio 2 d. dienraštyje „Kauno diena” pasirodė straipsnis „Ryšininkai su pasauliu: šios pareigos – atsakomybė prieš valstybę ir liaudį”, kuriame advokatė ir Švedijos garbės konsulė Jurgita Grigienė pasisakė apie garbės konsulų veiklą, pareigas ir privilegijas. http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/jiems-patiketa-buti-rysininkais-su-pasauliu-843982

2017 m. rudens semestre advokatas Paulius Čerka dėstė Tarptautinę investicijų teisę Vytauto Didžiojo universitete.

2017 m.  spalio mėn. advokatas Paulius Čerka vedė kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvos auditorių rūmams.

2017 m. spalio 13 d. advokatė Jurgita Grigienė dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto arganizuotoje tarptautinėje konferencijoje, kurioje skaitė pranešimą „Ar lygiagretusis medicininių produktų importuotojas Europos Sąjungoje pažeidžia prekės ženklų savininkų teises?”.

2017 m. rugsėjo 18-21 d. Švedijos garbės konsulė Jurgita Grigienė dalyvavo Švedijos garbės konsulų susitikime Stokholme, kur jai buvo įteiktas Šiaurinės žvaigždės ordinas http://www.swedenabroad.com/lt-LT/Embassies/Vilnius/Naujienos/Naujienos/vedijos-garbs-konsulei-Kaune-Jurgitai-Grigienei-teiktas-iaurins-vaigds-ordinas–sys/

2017 m. birželio 9 d. advokatė Jurgita Grigienė ir advokatas Paulius Čerka dalyvavo Vytauto didžiojo universiteto Teisės fakulteto organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinis nusikalstamumas globalioje verslo aplinkoje“, kurioje skaitė pranešimą „Karuselinio sukčiavimo samprata ES ir Lietuvos teisminėje praktikoje”

2017 m. gegužės 26 d. advokatė Jurgita Grigienė dalyvavo Bialystoko universitete, Lenkijoje,  tarptautinėje konferencijoje „Teisinio bendradarbiavimo galimybės Rytų Europoje”, kurioje skaitė pranešimą „Ar garbės konsulato patalpos turėtų būti atleidžiamos nuo nekilnojamo turto mokesčių?”

2017 m. gegužės 24-28 d. Donata Berūkštienė dalyvavo Prahos  Karolio universitete vykusioje tarptautinėje konferencijoje ICAME38 („Tekstynas et Orbis:
pasaulio interpretavimas pasitelkiant tekstynus“, kurioje skaitė pranešimą „Struktūriniai leksinių samplaikų tipai teismo sprendimuose anglų ir lietuvių kalbomis: tekstyno inspiruota analizė.

2017 m. gegužės mėn. advokatė Jurgita Grigienė ir Paulius Čerka parengė straipsnį “Is it possible to grant legal personality to artificial intelligence software systems?” (Ar įmanoma suteikti teisnumą dirbtinio intelekto programinėms sistemoms?). Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice.
http://www.sciencedirect.com/science/

2017 m. gegužės mėn. išleista knyga „The Law of the Baltic States” (Baltijos šalių teisė), kurios bendraautoriai yra advokatė Jurgita Grigienė ir advokatas Paulius Čerka.

2017 m. gegužės 10 d. advokatė Jurgita Grigienė dalyvavo BAFPD organizuojamame seminare Jungtinėje Karalystėje, kurio tema – paralelinis prekių importas.

2017 m. balandžio 9-16 d. Dovilė Stankevičiūtė dalyvavo tarptautinės teisės teismo inscenizacijos konkurso „Jessup” tarptautiniuose raunduose Vašingtone, JAV.

2017 m. vasario 15 d. Dovilei Stankevičiūtei iškilmingame Vytauto Didžiojo Universiteto Senato posėdyje įteikta VDU garbės stipendija už aktyvią visuomeninę veiklą.

2017 m. vasario mėn. advokatė Jurgita Grigienė parengė straipsnį “Į kokį teismą kreiptis dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo Europos Sąjungoje?”. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-02-02-i-koki-teisma-kreiptis-del-vaiko-gyvenamosios-vietos-nustatymo-europos-sajungoje/155012.

2016 m. pabaigoje advokatė Jurgita Grigienė ir advokatas Paulius Čerka publikavo straipsnį “Jurisdikcijos nustatymas tarptautinėse bylose dėl vaiko išlaikymo”. //“Derecho de familia: Nuevos retos y realidades”, 137-143.

2016 m. Tomas Juodeikis dėstė Teisės diskursą Tarptautinę komercinę teisę Vytauto Didžiojo universitete.

2016 m. lapkričio mėn. Jurgita Grigienė ir Paulius Čerka lankėsi Zagrebo Universitete, Kroatija.

2016 m. Toma Sajienė dėstė Darbo teisę ir etiką Vytauto Didžiojo universitete.

2016 m. lapkričio mėn. Jurgita Grigienė ir Paulius Čerka lankėsi Zagrebo universitete, Kroatijoje.

2016 m. spalio mėn. Dovilė Stankevičiūtė dalyvavo teismo inscenizacijos konkursų mokymuose Nikosijoje, Kipre.

2016 rugsėjo mėn. Jurgita Grigienė buvo daktaro disertacijos gynimo oponente Latvijos universitete, Rygoje.

2016 m. rugsėjo mėn. Dovilė Stankevičiūtė, kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, kasmetiniame mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė” pravedė diskusiją su Kauno moksleiviais valstybės saugumo ir asmens privatumo santykio tema.

2016 m. birželio mėn. Jurgita Grigienė ir Paulius Čerka pristatė pranešimą „Whether Rebranding of Pharmaceutical Products Which Are Marked with Personal Name Infringes the Right of that Person?“ („Ar farmacinių produktų prekės ženklo, kuriame naudojamas asmenvardis, pakeitimas pažeidžia to asmens teises?“) konferencijoje Torunės universitete, Lenkijoje.

2016 m. birželio mėn. Donata Berūkštienė dalyvavo VII-oje tarptautinėje FLaRN (Formulaic Language Research Network) konferencijoje Vilniuje, kur skaitė pranešimą „Lexical Bundles in Court Judgments: a Corpus-Driven Analysis“ („Leksinės samplaikos teismo sprendimuose: tekstyno inspiruota analizė“).

2016 m. gegužės mėn. Tomas Juodeikis skaitė paskaitas „Tarptautinių sutarčių principai“ Anadolu universitete, Turkijoje.

2016 m. balandžio mėn. Dovilė Stankevičiūtė dalyvavo tarptautinės teisės teismo inscenizacijos konkurso „Jessup” tarptautiniuose raunduose Vašingtone, JAV.

2016 m. vasario mėn. Dovilė Stankevičiūtė, kartu su Vytauto Didžiojo universiteto komanda užėmė 2-ąją vietą tarptautinės teisės teismo inscenizacijos konkurso „Jessup” europiniame raunde Vienoje, Austrija.

2015 m. birželio mėn. Donata Berūkštienė dalyvavo Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „10th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics“ Poznanėje, kur skaitė pranešimą „Cohesive Devices in English and Lithuanian Contracts: a Corpus-Based Analysis“ („Kohezijos priemonės sutartyse anglų ir lietuvių kalbomis: tekstynu paremta analizė“).

2015 rugsėjo mėn. Jurgita Grigienė skaitė paskaitas „Tarptautinis civilinis procesas“  Švedijoje, Orebro Universitete.

2015 m. rugsėjo mėn. Dovilė Stankevičiūtė dalyvavo teismo inscenizacijos konkursų mokymuose Nikosijoje, Kipre.

2015 balandžio mėn. Donata Berūkštienė dalyvavo Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Tell Me 2015 „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė TELL ME 2015”, Kaune, kur skaitė pranešimą: „The Language of Contracts: Expression of Obligations and Rights in English and Lithuanian Contracts“ („Sutarčių kalba: įsipareigojimams ir teisėms reikšti vartojama kalba angliškose ir lietuviškose sutartyse“).

2015 m. Jurgita Grigienė, Paulius Čerka ir Gintarė Sibirkytė parengė straipsnį „Liability for damages caused by artificial intelligence“ („Atsakomybė už  dirbtinio intelekto sukeltą žalą“) //Computer Law & Security Review 31 (2015) 376 -389.

2015 m. Donata Berūkštienė dėstė Anglų kalbos sintaksę, Anglų kalbos istoriją, Anglų kalbos morfologiją bei vadovavo kvalifikacinei anglų filologijos praktikai Vytauto Didžiojo Universitete.

2015 m. Tomas Juodeikis dėstė Teisės diskursą, Civilinio proceso teisė ir Tarptautinę komercinę teisę Vytauto Didžiojo universitete.

2015 m. Toma Sajienė skaitė paskaitą „Teisininko ir kliento tarpusavio santykių profesiniai standartai“ Kauno kolegijoje.

2014-10-30 Advokatas dr. Paulius Čerka dalyvavo Lietuvos radijo laidoje Ryto garsai.

2014-10-23 Advokatas dr. Paulius Čerka skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje, skirtoje mediacijos temai,  SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) Varšuvoje, kuri yra didžiausia privati aukštoji mokykla Lenkijoje .

2014-10-02 Advokatė dr. Jurgita Grigienė dalyvavo  D. Perkumienės disertacijos „The institution of Marriage in the Canon and Lithuanian Civil Law with Regard to the International Relations“ gynimo taryboje Gento Universitete, Belgija.

2014-06-13 Advokatas dr. Paulius Čerka dalyvavo LRT televizijos laidoje „Laba diena, Lietuva”.

2014-04-24 Advokatas dr. Paulius Čerka dalyvavo Lietuvos radijo laidoje Ryto garsai.

2014-04-11-12 Advokatas dr. Paulius Čerka dalyvavo tarptautinėje praktinėje konferencijoje Maksvos valstybiniame Lomonosovo universite „Mokesčių teisė konstitucinio teismo sprendimuose” su pranešimu apie ES PVM apmokestinimas nesat apskaitos dokumentų ar įvykus vagystei.

2014-04-09 Advokatas dr. Paulius Čerka dalyvavo Regioninės TV laidoje svarstant klausimą dėl priemonių prieš įsisikolinusius valstybės biužetui, teisėtumo.

2014-02-05 Advokatas dr. Paulius Čerka dalyvavo Lietuvos radijo laidoje Ryto garsai.

2014-01-19-21 Advokatas dr. Paulius Čerka skaitė pranešimą tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lenkijoje  II International Tax Seminar (Faculty of Law of the University of Bialystok) tema „Vietinių mokesčių sistema Lietuvoje”

2013-11-08 Advokato padėjėjas Vygantas Malinauskas skaitė pranešimą tarptautinėje VDU mokslinėje konferencijoje „Advokato etika: teoriniai ir praktiniai aspektai”

„Konfidencialumo pareigos etiniai pagrindai ir taikymo ribos”. 

2013 spalio mėn. Advokatas dr. Paulius Čerka vedė tris Audito rūmų organizuotus kvalifikacijos kėlimo kursus auditoriams darbo, įmonių ir sutarčių teisės temomis.

2013-10-10 Advokatas dr. Paulius Čerka dalyvavo Lietuvos radijo laidoje Ryto garsai.

2013-10-25 Advokatas dr. Paulius Čerka skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje Ruse Angel Kanchev universitete, Bulgarijoje.

2013-09-27 Advokatas dr. Paulius Čerka vedė seminarą Reklamos įstatymo pasiketimų ir reglamentavimo problematikos temomis.

2013-05-27 Advokatas dr. P.Čerka skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje mokesčių teisės kodifikavimo klausimais Lenkijoje, konferencijoe organizuotoje The Information and Research Center of The Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries”.

2013-05-17 Advokatas Paulius Čerka vedė seminarą apie verslo sutarčių teisinius santykius KTU StartupSpace bendruomenei

2013-05-08 Advokatas Paulius Čerka kartu su Assist. Prof. Emanuil Kolarov University of Ruse Angel Kanchev Faculty of Law (Ruse, Bulgaria) ir Jurgita Grigienė kartu su Assist. Prof. Antonio Silva Sanchez University of Extremadura Faculty of Law (Caceres, Spain) dalyvavo su pranešimais tarptautinėje konferencijoje INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GOOD MORALS OF A LAWYER: THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES.

2013-03-28 Advokatas dr. P. Čerka dalyvavo Lietuvos radijo laidoje Ryto garsai dėl jungtinės veiklos teisinių santykių klausimų.

2013-03-28 Advokatė dr. J.Grigienė dalyvavo Lietuvos advokatūros veiklos plėtros komiteto posėdyje.

2013-03-05-07 Advokatas dr. P.Čerka vedė mokymus VGTU universiteto benruomenei apie verslo organizavimą InoStarto mokymų programoje.

2013-01-14 dr. D.Urbonas  Teisėjų mokymo centre vedė seminarą apylinkių teisėjams administracinių teisės pažeidimų  bei  akcizais apmokestimamų prekių apyvartos taisyklių pažeidimų problematika.

2013-01-10 Advokatas dr. Paulius Čerka dalyvavo Lietuvos radijo laidoje Ryto garsai dėl nekilnojamojo turto priežiūros klausimų.

2012 m. gruodžio mėn. dr. D.Urbonas vedė seminarų ciklą Teisėjų mokymo centre „Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas apygardų teismuose”.

2012-12-17 dr. D.Urbonas skaitė pranešimą „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo disfunckijos”  Policijos departamento organizuotoje konferencijoje

2012-12-10 Advoktė dr.J.Grigienė, būdama Švedijos Karalystės garbės konsule, suorganizavo  ir vedė Švedijos įmonių kalėdinius pietus.

2012-11-26 Advokatė dr. J.Grigienė skaitė paskaitą apie Švedijos teisę Pramonės prekybos rūmuose.

2012-11-01 Advokatai J.Grigienė ir P.Čerka paskelbė straipsnį „Advokato atlyginimo, priklausančio nuo bylos baigties, reglamentavimas bei problemos Lietuvoje“   Teisės apžvalgoje. Prieiga per internetą: http://teisesapzvalga.vdu.lt/2(9)/1/.

2012 10 26-27 Advokato padėjėjas V.Malinauskas parengė pranešimą kartu su prof. Julija Kiršiene: „Contracts contrary to good morals and public policy: the Lithuanian experience“. International Conference on Public Policy ‘Public Policy, Good Morals and Social Justice in European Private Law’.  Het Kasteel in Groningen (Olandija). Konferencijos rengėjai Groningen Centre for Law and Governance (GCL) and the Endowed Chair Law and Governance, Prof Aurelia Colombi Ciacchi.

2012-10-11 Advokatė dr. Jurgita Grigienė dalyvavo Žinių radijo laidoje „Verslo laikas” diskusijoje dėl verslo organizavimo.

2012-10-05 Advokato padėjėjas V.Malinauskas skaitė pranešimą: „Ar santuoka yra prigimtinis, ar teisinis institutas?“ Konferencija „Iššūkiai Lietuvos teisei“ Lietuvos Notarų Rūmai, . Konferencijos rengėjai Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas, Lietuvos Notarų Rūmai, Lietuvos apeliacinis teismas.

2012-10-01 Advokatas dr. P.Čerka  paskelbė straipsnį „ Neteisėtumo kriterijaus reikšmė pajamų apmokestinime. (II d.)“  Teisės apžvalgoje, Prieiga per internetą: http://teisesapzvalga.vdu.lt/2(9)/2/ .

2012-09 mėn. – 10 mėn. Advokatas dr. P.Čerka vedė Lietuvos Audito rūmų kvalifikacijos kėlimo kursus Palangoje, Kaune ir Vilniuje auditoriams komercinių sutarčių teisės klausimais.   2012-09-21 Advokatė dr.Jurgita Grigienė kartu su Antonio Silva Sánchez, PhD, Faculty of Law, University of Extremadura, Caceres, Spain dalyvavo  konferencijoje su pranešimu 2012 rugsėjo 21  mėn. Conference 2012 „Impact of Globalisation to Law:the Social and Profesional Responsibility of Lawyer. Attorney’s Ethical Obligation not to compete“ (Advokato etinė pareiga nekonkuruoti)

2012-09-21 Advokatas dr. P.Čerka kartu su Dr. Emanuil Kolarov iš Angel Kanchev vardo Ruse universiteto Teisės fakulteto (Ruse, Bulgarija) dalyvavo  Ketvirtojoje metinėje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “ globalizacijos įtaka teisei: visuomeninė ir profesinė teisininko atsakomybė“  su pranešimu “ Teisininko etiniai apribojimai teismo procese, atsirandantys dėl to, kad jo giminaičiai yra proceso šalys”

2012-09-21. Advokato padėjėjas V.Malinauskas parengė pranešimą kartu su prof. Julija Kiršiene: „Skirtingi teisininkų etikos modeliai ir jų įtaka visuomenės pasitikėjimui teisine valstybe“. Ketvirtoji metinė tarptautinė mokslinė konferencija „Globalizacijos įtaka teisei: visuomeninė ir profesinė teisininko atsakomybė“.

2012-09-01 Advokatė dr. Jurgita Grigienė skaitė šeimos teisės paskaitas VDU Teisės fakultete.

2012-08 Kontoros advokato padėjėjas V.Malinauskas paskirtas į dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šventuoju Sostu nuostatoms vykdyti nariu. Taip pat šis teisininkas paskirtas būti  Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 13 straipsnio 4 dalyje numatytos dvišalės nuolatinės komisijos nariu.   2012 -05mėn. Advokato padėjėjas V.Malinauskas paskelbė straipsnį „Santuoka – teisė ir prigimtis”. Žurnalas „Artuma” Nr. 5, 2012.

2012-04-23 Advokato padėjėjas V.Malinauskas dalyvavo  radijo Aktualijų laida tema: Apie šeimą ir santuoką: ar reikia ir kodėl keisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnį?.