Advokatų profesinė bendrija

Advokatų profesinė bendrija Čerka ir partneriai (ankstesnis pavadinimas „Advokatės J. Grigienės kontora“) buvo įkurta 2002 m. Kontoroje teikiamos paslaugos visose pagrindinėse verslo teisės srityse. Advokatai konsultuoja ir atstovauja įvairius verslo klientus, naujai steigiamas, veiklą vykdančias bei veiklą nutraukiančias įmones.

1. Įmonių steigimas, įsigijimas, reorganizavimas ir pertvarkymas.

 

Advokatai visų pirma suteikia konsultacijas, kokią teisinę formą būtų galima pasirinkti pradedant verslą. Jei verslą kuria keli partneriai, tai advokatai padeda apsibrėžti santykius tarp akcininkų, kad ateityje kiltų mažiau ginčų. Pasiremdami užsienio patirtimi ir teismų praktika advokatai gali parengti ir nestandartinius įstatus, numatančius individualią balsavimo tvarką akcininkų susirinkime, kiekybinį atstovavimą ir individualiai apibrėžtą vadovo kompetenciją.

 

Advokatų kontora teikia konsultacijas verslo ir akcijų perleidimo klausimais. Pagal Lietuvoje ar užsienyje išduotus įgaliojimus gali atstovauti notarių biure tvirtinat akcijų perleidimo sandorius. 

2. Verslo veiklos likvidavimas bei interesų atstovavimas bankroto procese. 

Atstovaujame savo klientus įmonių ir fizinių asmenų nemokumo ir restruktūrizavimo procesuose bei strateginių sprendimų priėmime.

3. Atstovaujame klientus elektroninių pinigų įstaigų licencijavimo procese, padedame apibrėžti licencijavimo veiksmų planą, rengiame tam būtinus dokumentus ir tvarkas. Atstovaujame santykiuose su priežiūros institucija bei išorės tarpininkais.
 
 4. Konsultuojame klientus alternatyvaus finansavimo (skolinimo) subjektų veiklos bei licencijavimo teisiniuose klausimuose, nes turime patirties dirbant su vartojimo kredito ir vartojimo kredito tarpininko davėjais, e-pinigų institucijomis, P2P skolinimo platformomis, sutelktinio finansavimo projektais ir kt. 

Advokatai atstovauja klientus teismuose bei sprendžiant įmonių valdymo, verslo apmokestinimo klausimus. Teisinė pagalba teikiama šiose pagrindinėse srityse: komercinė teisė, šeimos teisė, įmonių teisė,  konkurencijos teisė, administracinė teisė, viešieji pirkimai, bylinėjimasis visų instancijų teismuose bei arbitraže. Konsultuojame šiais klausimais:

 5. Darbo sutarčių rengimas, nutraukimas, santykių priežiūra.

Advokatų kontora rengia visus su darbo santykiais susijusius dokumentus: darbo sutartį su vadovu, vadovo darbo reglamentą, vidaus darbo tvarkos taisykles, įvairias darbo sutartis, konfidencialumo ir nekonkuravimo įsipareigojimus, dokumentus, susijusius su asmens duomenų apsauga, konsultuoja dėl atleidimo iš darbo ir rengia visus atleidimo dokumentus. 

6. Sutarčių rengimas ir vykdymas.

Teisininkai turi ilgametę patirtį rengiant įvairias sutartis: rangos,
koncesijos, nuomos, didmeninės prekybos ir kt. Konsultuoja dėl sutarčių nevykdymo ir nutraukimo. Advokatas dr. Paulius Čerka turi ne tik praktinės patirties, bet VDU dėsto sutarčių teisę, taigi gilinasi į sutarčių sudarytą ir aukštu teoriniu lygmeniu.
 

7. Klientų mokestinių interesų gynimas mokestiniuose ginčuose.

Visų pirma teisininkai konsultuoja mokesčių klausimais, o esant reikalui atstovauja ginčuose su valstybinėmis įstaigomis mokestiniuose ginčuose. Advokatas dr. Paulius Čerka, turintis metematikos bakalauro laipsnį Vilniaus Universitete, teisės magistro laipsnį VDU ir apsigynęs disertaciją ekonomikos srityje, nuolatinis Lietuvos auditorių rūmų dėstytojas, yra ypatingai geras specialistas mokesčių srityje. 

8. Klientų interesų atstovavimas visų instancijų  teismuose.

Advokatai turi ilgametės patirties atstovaujant visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose. Advokatai teikia skundus Lietuvos Aukščiausiajam ir Europos žmogaus teisių teismui.