Advokatai

Advokatė  Dr. Jurgita Grigienė yra paskirta Švedijos karalystės garbės konsule Kaune ir Kauno regione. 1999 m. Dr. J. Grigienė įgijo verslo teisės magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 2000 m. advokatė yra Lietuvos advokatūros narė. 2003 m. Dr. J. Grigienė gavo Tarptautinės teisės sertifikatą Mičigano valstijos universiteto teisės fakultete. Advokatė taip pat yra Vytauto Didžiojo universiteto  teisės fakulteto docentė.

Dr. J. Grigienė yra tarptautinė konsultantė ruošiant UNIDROIT ir ALI Tarptautinio civilinio proceso principus ir taisykles. 2004 m. advokatė atliko praktiką advokatų kontoroje Gärde Wesslau, Jönköpinge, Švedijoje. 2005 m. ji sėkmingai apgynė daktaro disertaciją Mykolo Riomerio universitete.

Laisvai kalba švedų, anglų ir rusų kalbomis.

El. p.   jurgita.grigiene@cerka.lt
Tel.    +370 611 568 27

Advokatas Dr. Paulius Čerka dirba teisininku nuo 1999 m. 2001 m. jis įgijo teisės magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultete. Nuo 2000 m. iki 2004 m. Dr. P. Čerka dirbo advokatų kontoroje Baublys ir partneriai. 2003 m. gavo Tarptautinės teisės sertifikatą Mičigano valstijos universiteto teisės fakultete ir tarptautinės įmonių teisės sertifikatą Anglijos ir Velso koledže. Nuo 2001 m. docentas dr. P. Čerka dėsto Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultete bei ekonomikos ir vadybos fakultete.

Advokatas Dr. P. Čerka yra tarptautinis konsultantas ruošiant UNIDROIT ir ALI Tarptautinio civilinio proceso principus ir taisykles. Nuo 2001 m. rengia ir veda verslo teisės seminarus. 2006 m. advokatas apgynė daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo universitete.

Laisvai kalba anglų ir rusų  kalbomis.

El. p.    paulius.cerka@cerka.lt
Tel.     +370 611 568 11

Advokatė Toma Sajienė 2008 m. įgijo teisės magistro laipsnį su pagyrimu Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultete bei gavo Tarptautinės teisės sertifikatą Mičigano valstijos universiteto teisės fakultete. Moka anglų ir rusų kalbas.

Advokatas Tomas Juodeikis įgijo teisės magistro laipsnį ir teisininko profesinę kvalifikaciją 2012m.  Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultete bei gavo Tarptautinės teisės sertifikatą Mičigano valstijos universiteto teisės fakultete. Moka anglų ir rusų kalbas.

El. p.  tomas.juodeikis@cerka.lt
Tel.    +370 671 26 250

Advokato padėjėja Justina Jacunskaitė 2016 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo teisės magistro laipsnį bei prestižinio Mičigano valstijos universiteto (MSU) transnacionalinės teisės sertifikatą. 2021 m. Justina dalyvavo Europos teisės akademijos (angl. Academy of European Law) rengtuose mokymuose diskriminacijos tema: „EU Gender Equality Law“ ir „Non-Discrimination: Recent CJEU & ECtHR Case Law“. Justina atstovauja klientų interesus derybose, išankstiniame ginčų nagrinėjime ir teisminiuose ginčuose. Justina specializuojasi šeimos, farmacijos ir intelektinės nuosaybės teisės srityse.

Advokato padėjėjas Vygantas Malinauskas

Vygantas Malinauskas apgynė daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo universitete 2018 m. rugsėjo 14 d. 2002 m. įgijo teisės magistro laipsnį (specializacija – administracinė teisė) Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1999 m. dėsto Kauno katechetų mokykloje. Dirbo teisininku advokatų kontoroje Nordia Baublys ir Partneriai. V. Malinauskas keletą kartų buvo išrinktas Ateitininkų federacijos tarybos pirmininku, vėliau buvo jos nariu. V. Malinauskas atstovauja Lietuvos Vyskupų Konferencijai ir yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šventuoju Sostu nuostatoms vykdyti narys. Teisininkas buvo Seimo vicepirmininko F. Palubinsko visuomeniniu padėjėju.  Kalba anglų bei rusų kalbomis.

Sekretorė Ernesta Knapkytė 2019 m. įgijo teisės profesinio bakalauro laipsnį Kauno kolegijos verslo fakultete.  2021 m. baigė papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Šiuo metu studijuoja Kazimiero Simonavičiaus universitete teisės magistrą.